Main menu:

Site searchCategorie

Dromen En De Slaapcyclus

Droominterpretatie – De slaapcyclus begrijpen

Voor we kunnen begrijpen wat er gebeurt in de geest van de dromer en wat het allemaal betekent, is het goed de slaapcyclus te begrijpen en de functie van de droom binnen die cyclus. De droomslaap is een bepaald deel van de slaapcyclus en verschilt in elk opzicht van andere slaaptypes.

Er zijn 4 stadia te onderscheiden in de slaapcyclus en elke mens ondergaat verschillende van dergelijke slaapcycli in een typische nacht. De ge-middelde volledige slaapcyclus duurt 90-120 minuten. Een gemiddelde nacht van 8 uur slaap kan dus 4 of meer slaapcycli omvatten.

Dromen kunnen voorkomen in elk van de 4 stadia van de slaap. De meest levendige dromen, de dromen die je je meestal ’s morgens herinnert, komen voor tijdens de REM-fase van de slaap. De afkorting REM staat voor Rapid Eye Movement en komt van de snelle oogbewegingen die waargenomen kunnen worden tijdens dit stadium van de slaap.

Aangezien een volledige slaapcyclus zich minstens 4 en soms tot 7 maal per nacht herhaalt, is het mogelijk en zeer waarschijnlijk dat een persoon elke nacht een aantal verschillende dromen heeft. In de meeste gevallen echter zijn de enige dromen die je je herinnert, de dromen die je hebt vlak voor het ontwaken. Wanneer je je geen dromen kan herinneren, betekent het daarom nog niet dat je niet gedroomd hebt.

Laten we nu de 4 stadia van de slaap eens bekijken:

Fase 1
Gedurende het eerste stadium van de slaap bewegen de ogen onregelma-tig heen en weer. Daarom wordt dit stadium de REM (Rapid Eye Move-ment) -slaap genoemd. De REM-slaap begint meestal 90-100 minuten na het inslapen. Tijdens deze fase gaat de  bloeddruk omhoog, de hartslag en de ademhaling versnellen en kunnen ook onregelmatig worden. In dit stadium van de slaap zijn de willekeurige spieren als verlamd. De meeste dromen komen voor in deze fase van de slaap.

Fase 2
Fase 2 is een lichte slaap en vertoont Non Rapid Eye Movements. In dit stadium van de slaap zijn de spieren ontspannen en verlaagt de hartslag.
Deze fase bereidt het lichaam voor op een diepere slaap.

Fase 3 en 4
Fase 3 en 4 worden eveneens gekenmerkt door Non Rapid Eye Move-ments. In dit stadium van de slaapcyclus komt het lichaam in een diepe slaap terecht. Je bent volledig in slaap tijdens beide stadia, maar fase 4 is intenser dan fase 3.
De 4 stadia van de slaap herhalen zich doorheen de periode van slapen en komen meestal 4 tot 7 maal voor. Telkens wanneer de slaper de REM-slaap binnentreedt, komen er dromen voor. Soms herinneren dromers zich dromen van een vroeger tijdstip in de nacht maar in de meeste gevallen zijn de dromen die herinnerd worden, de dromen die voorkomen vlak voor het ontwaken.

Onderzoekers weten echter dat dromen voorkomen tijdens alle 4 of 7 sessies van de REM-slaap. Dit weten ze dankzij het werken met vrijwilligers die ermee instemmen gewekt te worden tijdens de REM-slaap. De vrijwilligers die gewekt worden tijdens de REM-slaap kunnen meestal levendige beschrijvingen geven van hun dromen, zoals zij die spontaan wakker worden tijdens een bijzonder levendige, intense of beangstigende droom.Technorati Tags: No Tags