Main menu:

Site searchCategorie

Dromen Herinneren
Droominterpretatie – Je dromen herinneren

Voor je aan de slag kan gaan met het interpreteren van je dromen en de lessen die je eruit zou kunnen leren, is het belangrijk dat je je dromen kan herinneren. Er wordt aangenomen dat 50% van de inhoud van een droom verloren gaat binnen de vijf minuten na het ontwaken en na tien minuten wordt dat zelfs 90%. Read more »

Dromen Over Huizen
Droominterpretatie – Dromen over huizen

Dromen over huizen komen vaak voor. Het interpreteren van dromen, zowel over bekende als over onbekende huizen, is een plezierige opdracht en in de dromen zijn zelfs aanwijzingen te vinden over de persoonlijkheid van de dromer. Aanwijzingen zoals of het huis vertrouwd of vreemd is, aangenaam of beangstigend, in goede staat of bouwvallig, geven interessante inzichten in het bewustzijn van de dromer. Read more »

Geschiedenis Van Droominterpretatie
Een korte geschiedenis van dromen en hun interpretatie

De interpretatie van dromen door droomexperts zal bijna zo oud zijn als het dromen op zich. We weten dat alle mensen, en vele dieren, elke nacht dromen. Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door de oorzaak en de betekenis van dromen.

De interpretatie van dromen gaat minstens terug tot 3000-4000 jaar voor Christus. Dat weten we dankzij de vondst van kleitabletten uit die tijd waarop droominterpretaties werden vastgelegd. Men veronderstelt dat vele primitieve stammen aanvankelijk het onderscheid niet konden maken tussen de realiteit en de wereld van de droom. In vele gevallen beschouwden die mensen de wereld van de droom als een uitbreiding van de fysie-ke wereld rondom hen en dikwijls ervaarden ze die droomwereld als sterker dan de realiteit. Read more »

Droominterpretatie en Sigmund Freud
In het begin van de 19de eeuw was droominterpretatie uit de mode geraakt en was er bijna niemand die deze kunst ernstig beoefende. Men ging ervan uit dat dromen geen enkele betekenis hadden en gewoon het resultaat waren van een zware maaltijd voor het slapengaan, van nachtelijke geluiden of andere onbeduidende oorzaken. Later in de 19de eeuw echter bracht Sigmund Freud een ommekeer teweeg in de wereld van de droom en de droomverklaring met zijn radicale en nieuwe ideeën die dromen in verband brachten met diepgewortelde angsten uit de kindertijd. Read more »