Main menu:

Site searchCategorie

Veel Voorkomende Dromen

Droominterpretatie – Enkele veel voorkomende droomsymbolen

Droomverklaarders, van de oude Grieken en Romeinen tot Sigmund Freud, tot moderne therapeuten en droomonderzoekers, erkennen reeds lang het symbolische karakter van dromen. Anders dan in de realiteit, zijn dingen in dromen vaak niet wat ze lijken te zijn. Wat een normaal, alledaags voorwerp lijkt in je droom, is dikwijls veel meer dan dat.

Het leren herkennen en interpreteren van deze voorwerpen, alsook het leren om je dromen te begrijpen, kan een spannende en leuke oefening zijn en een geweldige ervaring. Aangezien dromen en hun symbolen vaak manifestaties zijn van reële angsten en zorgen, kunnen dromen een grote hulp zijn bij het verwerken van dergelijke ernstige kwesties.

Laten we enkele veel voorkomende dromen, droomsymbolen en scenario’s onderzoeken.

Dromen over school
Dromen over school, met inbegrip van dromen over testen, het vergeten van een test, op school aankomen zonder boeken, enz. zijn dromen die vaak voorkomen zowel bij studenten als bij niet-studenten.

Voor studenten kunnen dromen over school afspiegelingen zijn van zorgen over examens of toetsen, medestudenten, sociale kwesties of andere aangelegenheden. Voor niet-studenten zijn dromen over school of over het afleggen van een test vaak een manifestatie van zorgen over het werk of over je persoonlijke leven. Dromen over school houden dikwijls verband met een les die je te leren hebt in je leven.

Dromen over een auto of een ander voertuig
Dromen over het rijden in een auto of een ander voertuig symboliseren dikwijls het verlangen te ontsnappen. Auto’s en andere vormen van transport vertegenwoordigen vrijheid en het dromen over rijden, in het bijzonder snel rijden, kan wijzen op een verlangen om te ontsnappen aan een onaangename of ongewenste opdracht.

Dromen over auto-ongelukken kunnen symbolisch zijn voor het gevoel de controle kwijt te zijn. Zulke dromen komen vaak voor wanneer je het gevoel hebt onder druk te staan en wanneer je de stress van het dagelijks leven niet aankan.

Dromen waarin je de passagier bent in plaats van de bestuurder kunnen ook wijzen op een gelijkaardig gebrek aan controle. Dit is in het bijzonder waar wanneer het voertuig in de droom niet onder controle kan gehouden worden. Dergelijke dromen kunnen aangeven dat er behoefte is aan rust en het vermijden van nog meer stress.

Dromen over huizen
Dromen over het huis waarin je opgroeide kan wijzen op het verlangen terug te gaan naar de tijd waarin je leven eenvoudiger was. Zulke dromen komen vaak voor op keerpunten in je leven, zoals bijvoorbeeld vlak nadat je afstudeert, voor een huwelijk of tijdens of na een verhuis.

Dromen over een onbekend of bedreigend huis kunnen wijzen op de angst voor het onbekende of op de onwil te veranderen. Ook die dromen komen dikwijls voor in tijden van opschudding of verandering en ze kunnen een reactie zijn van je onderbewustzijn op plotse veranderingen.

Dromen over tornado’s
Als je dichtbij een gebied leeft waar tornado’s kunnen voorkomen, of wanneer je het slachtoffer van zo’n natuurramp geweest bent, dan kan een tornado in je droom gewoon een tornado zijn. Onaangename ervaringen kunnen verwerkt worden door erover te dromen, maar meestal zijn de tornado’s waarover we dromen eerder symbolisch dan letterlijk.

Meestal symboliseert een tornado emotionele onrust. Mensen die zich in zo’n staat bevinden worden dikwijls beschreven als een wervelwind van emoties, een tornado lijkt dus een gepast symbool voor die toestand. Dromen over tornado’s gaan dikwijls samen met plotse opschudding in het leven, zoals een plotse carrièreverandering of een verre verhuis. Een droom over een tornado kan erop wijzen dat je het gevoel hebt de controle over je leven kwijt te zijn. Mensen die dromen over tornado’s kunnen overwegen een stapje terug te doen en zich te bezinnen en te concentreren op de positieve aspecten van verandering.

Dromen over telefoons
Dromen over telefoons dragen vaak een belangrijke boodschap in zich waar de dromer de nodige aandacht aan moet besteden. Wanneer je een droom over een telefoon wil interpreteren, is het belangrijk te letten op de details. Bijvoorbeeld, nam jij het initiatief om te telefoneren of werd je opgebeld? Was de stem aan de andere kant van de lijn vriendelijk of bedreigend? Kon je de stem goed horen of zat er storing op de lijn? Dergelijke details van een droom over telefoneren kunnen waardevolle inzichten geven in wat er juist gecommuniceerd wordt.Technorati Tags: