Main menu:

Site searchCategorie

Dromen Herinneren

Droominterpretatie – Je dromen herinneren

Voor je aan de slag kan gaan met het interpreteren van je dromen en de lessen die je eruit zou kunnen leren, is het belangrijk dat je je dromen kan herinneren. Er wordt aangenomen dat 50% van de inhoud van een droom verloren gaat binnen de vijf minuten na het ontwaken en na tien minuten wordt dat zelfs 90%.

Deze korte periode van memoriseren is een reden waarom vele mensen ervan overtuigd zijn dat ze zelden of nooit dromen, ondanks het feit dat slaapspecialisten bewezen hebben dat elk menselijk wezen 4 tot 7 maal per nacht droomt.

Een goede manier om je dromen te herinneren, en ze vervolgens te analyseren en interpreteren, is het bijhouden van een droomdagboek. Zo’n dagboek hoeft niets bijzonders te zijn. Het kan een eenvoudig lijstje zijn dat op je nachtkastje naast je bed ligt.

Probeer de gewoonte te ontwikkelen ’s morgens, onmiddellijk na het opstaan, op te schrijven wat je je herinnert van je dromen. Het is belangrijk dat te doen zo gauw je wakker bent aangezien het grootste deel van de droom vergeten kan zijn binnen enkele minuten. Als je je niet de volledige droom kan herinneren, noteer dan gewoon enkele woorden of de indrukken die de droom heeft nagelaten.

Vele mensen beginnen patronen te herkennen nadat ze enkele nachten een droomdagboek hebben bijgehouden. Er kunnen bijvoorbeeld thema’s of plaatsen herhaaldelijk opduiken, zelfs als je elke nacht andere dromen hebt. Die thema’s en plaatsen kunnen later een hulp zijn wanneer je begint met het interpreteren van je dromen. 

Wanneer je je dromen interpreteert, probeer er dan een leuke en interessante bezigheid van te maken. Als het een vervelende opdracht blijkt te zijn, is het misschien niet de moeite waard. De meeste mensen beginnen aan droominterpretatie voor hun eigen amusement en voorlichting, eerder dan voor filosofische of psychologische redenen.

Sommige mensen kunnen echter hun nachtelijke dromen gebruiken als een soort van springplank naar hun onderbewustzijn en kunnen de plaatsen, mensen en gebeurtenissen uit hun dromen aanwenden om situaties die ze in het dagelijks leven tegenkomen te verwerken.

Als je bijvoorbeeld voortdurend droomt over vallen, kan dat wijzen op een gevoel van stuurloosheid en onstabiliteit in je leven. Wanneer je je leven kan onderzoeken en de controle erover in handen kan nemen, kan dat resulteren in het stoppen van slechte dromen en in een beter en vervullend leven.

De angst voor bepaalde gebeurtenissen in je leven of bezorgdheid over dingen die je niet aankan, kan zich vaak manifesteren in dromen over achtervolgd of aangevallen worden. Mensen die geplaagd worden door dergelijke angstaanjagende en verstorende dromen, doen er goed aan zich af te vragen wat het is waarvoor ze bang zijn. Wanneer ze de uitdagingen niet uit de weg gaan, verdwijnen de achtervolgingsdromen meestal vanzelf.

Het is zelfs mogelijk sommige trauma’s te verwerken tijdens het dromen. Mensen die dromen over achtervolgd worden, kunnen zich bijvoorbeeld in hun droom soms omdraaien en de confrontatie met de aanvaller aangaan. Het gewoonweg omdraaien en de aanvaller vragen wat hij of zij van je wil, is dikwijls voldoende om van de droom een positieve ervaring te maken en de psychologische kwesties die de droom met zich meebrengt, aan te pakken.

Natuurlijk zijn niet alle droomkwesties zo eenvoudig op te lossen. Wanneer in je droomdagboek regelmatig nachtmerries of gelijkaardige vervelende dromen voorkomen, kan dat gelinkt zijn aan een trauma uit het verleden waarvoor professionele hulp nodig is om het te verwerken. Soldaten bijvoorbeeld die terugkomen uit oorlogsgebieden of reddingswerkers die terugkeren na een overstroming, brand of andere natuurrampen, spreken van een groter aantal nachtmerries dan het doorsnee publiek.

Slechte dromen en nachtmerries zijn een manier van het onderbewustzijn om om te gaan met kwesties waar het bewustzijn niet mee geconfronteerd wil worden. Voor het aangaan van de confrontatie met deze demonen en het verbannen van de nachtmerries die ze met zich meebrengen, is vaak de hulp nodig van een gekwalificeerde raadgever of therapeut.Technorati Tags: No Tags