Main menu:

Site searchCategorie

Droominterpretatie en Sigmund Freud

In het begin van de 19de eeuw was droominterpretatie uit de mode geraakt en was er bijna niemand die deze kunst ernstig beoefende. Men ging ervan uit dat dromen geen enkele betekenis hadden en gewoon het resultaat waren van een zware maaltijd voor het slapengaan, van nachtelijke geluiden of andere onbeduidende oorzaken. Later in de 19de eeuw echter bracht Sigmund Freud een ommekeer teweeg in de wereld van de droom en de droomverklaring met zijn radicale en nieuwe ideeën die dromen in verband brachten met diepgewortelde angsten uit de kindertijd.

Sigmund Freud werd geboren in 1865 en zorgde voor een revolutie in de wereld van de psychiatrie en de droominterpretatie met zijn beloftevolle werk: “De interpretatie van dromen”. Freud begon de dromen van zijn patiënten te analyseren en gebruikte de droomanalyse om een diagnose te stellen en hun psychiatrische ziektes te behandelen.

Freud bestudeerde ook dromen als een manier om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid te begrijpen, in het bijzonder de aspecten die leiden tot psychologische problemen en stoornissen. Freud geloofde dat menselijke wezens niets toevallig doen en dat elke actie, hoe klein of onbeduidend ook, ergens gemotiveerd wordt door het onderbewustzijn.

Voor het goed functioneren van een beschaafde, moderne maatschappij, moeten natuurlijk bepaalde primitieve behoeftes en verlangens onderdrukt worden en Freuds theorie was dat deze onderdrukte driften en verlangens tijdens de droomslaap via het onderbewustzijn worden vrijgemaakt.

Dokter Freud zag dromen als een directe verbinding met het onderbewustzijn en bestudeerde die verbinding via het interpreteren van symbolische voorwerpen die voorkomen in dromen. Zijn theorie was dat het bewustzijn optreedt als een bewaker van het onderbewustzijn om te voorkomen dat bepaalde onderdrukte gevoelens naar de oppervlakte zouden komen. Tijdens de slaap is deze bewuste bewaker echter afwezig en kan het onderbewustzijn doen wat het wil en uitdrukking geven aan zijn meest verborgen verlangens.

Freud was vooral geïnteresseerd in de seksuele inhoud van dromen en vaak zag hij gewone voorwerpen in dromen als voorstellingen van seksuele verlangens. Voor Freud was elk lang, smal voorwerp dat voorkomt in een droom, van een mes tot een vlaggenstok, een fallussymbool en symboliseerde elk vergarend voorwerp zoals een schaal of een vaas de vrouwelijke genitalia.

Freud geloofde dat er vijf fases zijn in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en hij zag dromen als manifestaties van begeerte afstammend van die vijf fases. Volgens Freud doorloopt de vorming van de persoonlijkheid volgende stappen:

Fase 1 – Orale fase/Afhankelijkheid
Freuds theorie was dat onvervulde behoeftes in de orale fase er de oorzaak van zijn dat de persoon leeft met het streven die alsnog te vervullen. Zo zijn, volgens Freud, gewoontes zoals overeten en teveel drinken of roken allemaal orale fixaties. Mensen die lijden aan zulke orale fixaties dromen vaak over hun onbeantwoorde behoeftes en verlangens.

Fase 2 – Anale fase/Zindelijkheidstraining
Freud stelde dat onjuiste zindelijkheidstraining een kind kan traumatiseren en ervoor kan zorgen dat hij of zij een anale fixatie ontwikkelt. Kinderen met een dergelijk trauma ontwikkelen vaak obsessieve en dwangmatige stoornissen. Meestal hebben zulke mensen ook terugkerende dromen waarin ze de controle verliezen, zoals dromen over vallen.

Fase 3 – Fallische fase
Volgens Freud is de persoonlijkheid volledig ontwikkeld wanneer de derde fase aanbreekt. In de derde fase van de ontwikkeling van de persoonlijkheid gaat het over het Oedipus en het Electra-complex. Het Oedipus-complex vertegenwoordigt de liefde van een mannelijk kind voor de moeder, met daarbij angst en jaloezie voor de vader. Het Electra-complex is de vrouwelijke versie van het Oedipus-complex waarbij het vrouwelijke kind woede voelt jegens de moeder en “penisnijd” ontwikkelt.

Fase 4 – Latente fase
Anders dan de vorige fases is de latente fase een tijd van relatieve rust. Tijdens deze fase zijn de agressie en de seksuele aandrang minder intens en zijn er weinig psychoseksuele conflicten.

Fase 5 – Genitale fase
Dit is een periode van seksuele maturiteit, van creatie en van de verbetering van het leven. De fase van de seksuele maturiteit is de fase waarin voortplanting, intellectuele activiteit en artistieke bezigheden zich ontwikkelen.

Freud geloofde dat het vervullen van wensen aan de oorsprong ligt van dromen en dat dromers hun dromen gebruiken om fixaties, ontwikkeld in de kindertijd, te vervullen. Ook kwesties zoals macht en controle manifesteren zich dikwijls in dromen. Centraal in Freuds theorie over dromen stond dat gedachten en behoeftes die overdag onderdrukt worden tijdens de droomslaap uitgeleefd worden.

Sinds de dood van Freud, hebben velen kritiek gegeven op het feit dat hij achter elk droomvoorwerp een seksuele motivatie zag.  Velen wijzen erop dat Freud geboren werd in het Victoriaanse tijdperk, een tijd van seksuele onderdrukking, en dat zijn preoccupatie met seksuele aangelegenheden eerder het resultaat is van de tijd waarin hij leefde, dan een waardevolle wetenschappelijke theorie. Hoe dan ook, vele van Freuds droominter-pretaties hebben hun waarde bewezen en worden tot op heden nog steeds gebruikt door psychologen en droomonderzoekers.Technorati Tags: No Tags