Main menu:

Site searchCategorie

Droomtypes

Droominterpretatie – Droomtypes

Droomonderzoekers hebben verschillende categorieën van dromen ontdekt. Deze categorieën kunnen erg nuttig zijn, enerzijds voor mensen die hun eigen dromen proberen te verklaren en anderzijds voor professionele psyhologen en therapeuten die zich inspannen om dromen van anderen te interpreteren. Dit artikel zal deze droomcategorieën bespreken.
Droom 1 – de dagdroom
Eigenlijk is de dagdroom geen echte droom, aangezien hij plaatsvindt terwijl we wakker zijn. Toch is het een interessant gegeven voor droom-onderzoekers de dagdroom te kunnen plaatsen binnen het spectrum van de droom en te onderzoeken wat de dagdroom ons kan leren over meer traditionele dromen.

De meeste mensen besteden naar schatting 70 à 120 minuten per dag  aan dagdromen. Dagdromen is een niveau van bewustzijn dat zich net onder de normale wakkere toestand bevindt maar nog boven het niveau van de slaap. Dagdromen zit ongeveer halverwege tussen deze twee extremen.

Tijdens een dagdroom laten we ons meevoeren door onze verbeelding, weg van de alledaagse taken. De geest dwaalt af en de staat van bewust-zijn vermindert zodat we ons kunnen overgeven aan fantasie en denkbeeldige scenario’s.

Droom 2 – de lucide droom
Lucide dromen zijn erg fascinerend materiaal in het droomonderzoek. Men spreekt van lucide dromen wanneer de dromer zich realiseert dat hij aan het dromen is en toch in de droomstaat blijft. Lucide dromen gebeuren op het moment dat je denkt: “Dit is slechts een droom”. Het vóórkomen van lucide dromen verschilt sterk van persoon tot persoon. Sommige mensen zeggen nooit lucide dromen te hebben terwijl anderen verklaren dat bijna 100% van hun dromen lucide dromen zijn.

Terwijl vele dromers wakker worden wanneer ze zich realiseren dat ze aan het dromen zijn, kunnen anderen het vermogen ontwikkelen in de droom te blijven en er controle over uit te oefenen.  Deze mensen hebben de mogelijkheid actief deel te nemen aan hun dromen en zo het verhaal van de droom te beïnvloeden. Zij beleven soms zeer aangename en interessante dromen.

Droom 3 – de nachtmerrie
Vele mensen worden geplaagd door angstaanjagende en vervelende dromen, beter bekend als nachtmerries. Vooral jonge kinderen hebben vaak last van nachtmerries, veroorzaakt door de angst voor monsters in de kast of onder het bed en ook door andere angsten.
Natuurlijk zijn nachtmerries niet beperkt tot de kindertijd, ook vele volwassenen –en vooral zij die een trauma meegemaakt hebben- zijn ontvankelijk voor nachtmerries. Mensen die lijden aan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), zoals soldaten die van een oorlog terugkeren of reddingswerkers die aangrijpende situaties meemaakten, spreken van een hoger aantal nachtmerries dan het grote publiek.

Vele mensen die regelmatig geplaagd worden door nachtmerries, hebben een leven achter de rug vol problemen, inclusief psychiatrische problemen, problemen met drugs of alcohol of problemen met familiale relaties. De behandeling van vaak voorkomende nachtmerries zou er in de eerste plaats op gericht moeten zijn het trauma aan te pakken dat aan de oorsprong ligt van de situatie. 

Droom 4 – de terugkerende droom
De meeste mensen hebben in hun leven wel eens een terugkerende droom gehad, een droom die zich herhaalt met kleine variaties of zelfs helemaal identiek. Terugkerende dromen kunnen over eender welk onderwerp gaan en blijven nacht na nacht daarop gefocust.

Sommige terugkerende dromen zijn positief en verheffend, maar studies tonen aan dat het grootste deel van de terugkerende dromen van nature negatief zijn. Wanneer dromen blijven terugkeren is er meestal sprake van een onopgeloste kwestie in de realiteit. De beste manier om een slechte droom te verbannen is de verwerking van het reële trauma, dat verantwoordelijk is voor de terugkerende dromen.

Sommige dromers spreken over verhalende dromen, waarin de droom nacht na nacht de draad van het verhaal weer opneemt. Dergelijke dromen zijn eerder zeldzaam, maar mensen die er verslag van uitbrengen, beschrijven ze als erg levendig en opmerkelijk. Het bijhouden van een droomdagboek kan een hulpmiddel zijn bij het onthouden en interpreteren van dergelijke dromen.

Droom 5 – de helende droom
Helende dromen worden dikwijls beschouwd als boodschappen aan de dromer die verband houden met zijn gezondheid. Helende dromen zijn vaak een aansporing voor de dromer dat lang uitgestelde bezoek aan de tandarts of de dokter te brengen.

Droom 6 – de profetische droom
Profetische dromen zijn ook bekend als voorspellende dromen en degenen die dergelijke dromen ervaren, vertellen vaak dat ze de dromen kunnen gebruiken om de toekomst te voorspellen. Onafhankelijke studies van deze dromen zijn zeldzaam en men spreekt zich er niet over uit of het inderdaad mogelijk is de toekomst te voorspellen.

Een mogelijke, niet-bovennatuurlijke, verklaring van de profetische droom is dat het onderbewustzijn tijdens de dag stukjes informatie verzamelt en ze in een vorm giet die een betekenis heeft voor de dromer.

Droom 7 – de epische droom
Epische dromen zijn tamelijk zeldzaam maar onvergetelijk voor wie ze ervaart. Epische dromen kunnen zo levendig en meeslepend zijn dat ze gewoonweg niet genegeerd kunnen worden. Vaak kan men zich de kleinste details van dergelijke dromen jaren later nog herinneren. Deze epische dromen kunnen van symbolische betekenis zijn voor de dromer.

 Technorati Tags: No Tags