Main menu:

Site searchCategorie

Feiten Over Dromen

Dromen worden al sinds mensenheugenis bestudeerd en zo lang als men-sen dromen probeert de droominterpretatie een betekenis te geven aan deze nachtelijke bezoekers. Er werden vaak goddelijke krachten toegekend aan mensen die dromen konden interpreteren en aan dromers met bijzonder levendige dromen. Zij bekleedden een bijzondere plaats in hun samenleving.

Ook vandaag nog blijft de droominterpretatie een hoog gewaardeerde kunst en de wetenschap blijft aandacht schenken aan dromen als hulpmiddel bij het verwerken van allerlei angsten en andere onderliggende psychologische kwesties.

Er zijn interessante feiten over dromen waar je je misschien niet bewust van bent. De feiten op een rijtje:

 De doorsnee mens brengt ongeveer een derde van zijn leven slapend door en een groot gedeelte van die tijd is droomslaap.

 Een mens met een gemiddelde levensduur zal ongeveer zes jaar in de droomslaap hebben doorgebracht, dat is gelijk aan meer dan 2100 dagen van dromen.

 Dromen bestaan al zolang als er mensen zijn, er zijn getuigenissen van dromen die meer dan 4000 jaar oud zijn.

 De droominterpretatie bestaat al bijna zolang als er dromen zijn.  Romeinse senatoren in de oude wereld deden dikwijls beroep op de diensten van droomverklaarders vóór het nemen van  belangrijke politieke of sociale beslissingen.

 Elk menselijk wezen droomt. Zelfs als je je geen dromen herinnert, heb je elke nacht vier tot zeven maal gedroomd.

 Ook vele dieren dromen. Vermoedelijk alle zoogdieren hebben dromen en men vermoedt dat sommige van de lagere diersoorten eveneens dromen. Waarover ze dromen, blijft echter een mysterie.

 Als mensen verhinderd worden te dromen, krijgen ze last van verschillende persoonlijkheidsstoornissen en psychologische problemen. De exacte functie van de droomslaap is nog steeds niet gekend, wel is duidelijk dat dromen een onmisbaar deel uitmaken van het leven.

 De mens slaapt gemiddeld twee uur per nacht en heeft gedurende die tijd twee tot zeven dromen.

 Ook blinde mensen dromen. De dromen van mensen die aanvankelijk ziende waren, bevatten soms visuele beelden. De dromen van mensen die blind geboren zijn echter niet. Nochtans is het visuele aspect niet het enige bestanddeel van een droom. Dromen bevatten ook sensaties van geluid, zicht, geur en tastzin.

 Dromen worden snel vergeten bij het ontwaken. Er wordt aangenomen dat 50% van een droom verloren gaat binnen de vijf minuten na het ontwaken. Na tien minuten kan er al 90% van de droom ver-geten zijn.

 Het woord droom is afgeleid van een woord uit het Midden-Engels. Dat woord, dreme, wordt vertaald als “muziek” of “vreugde”. Zo blijkt duidelijk dat dromen lange tijd beschouwd werden als een bron van wonderen en inspiratie.

 Mannen dromen meestal over andere mannen, terwijl vrouwen evenzeer dromen over mannen als over vrouwen.

 Studies over hersenactiviteit tonen een grotere activiteit tijdens het dromen dan gedurende de tijd dat men wakker is.

 Mensen die gewekt worden tijdens de droomfase van de slaap kunnen zich hun dromen levendig herinneren, in tegenstelling tot degenen die gewoon ’s morgens opstaan.

 Iedereen, zowel mannen als vrouwen, ervaart sexuele opwinding in zijn dromen, ongeacht of de inhoud van de droom expliciet sexueel getint is.

 Rokers die proberen te stoppen met roken melden vaak meer intense dromen.

 Studies hebben aangetoond dat peuters niet over zichzelf dromen. In het algemeen komen peuters niet voor in hun eigen dromen tot ze de leeftijd van drie of vier jaar bereikt hebben.

 Het is onmogelijk tegelijkertijd te snurken en te dromen.

 Kinderen hebben vaak nachtmerries, deze nachtmerries beginnen meestal op de leeftijd van drie jaar en duren tot het kind zeven of acht jaar oud is.

 Meer dan 60% van de mensen die deelnamen aan een onderzoek, spraken van een déja-vu-ervaring in hun dromen. Déja-vu-dromen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.Technorati Tags: No Tags